| THERAPIE|

WANNEER THERAPIE | COACHING | SYMPTOMEN | THERAPIE | BEGELEIDING | THERAPEUTISCHE METHODEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WANNEER THERAPIE?

Thema's
·         fysiek of psychisch vastzitten
·         nieuwe weg in willen slaan maar niet weten hoe
·         vastgelopen creativiteit
·         gezondheidsproblemen
·         herstel na ziekte
·         depressie
·         angsten
·         sociale isolatie
·         rouw- en verliesverwerking

Je ervaart dat je vastloopt of dat je niet verder komt… het kan zijn dat je in een herhalend patroon belandt… misschien weet je door het plotselinge van een gebeurtenis niet hoe verder te gaan… of je raakt zelfs geblokkeerd in jezelf...

Je wilt de dingen anders doen, maar je weet niet hoe. Je hebt zoveel vragen, maar weet niet de juiste antwoorden.

Je kunt een heel concrete hulpvraag hebben zoals:
·         Hoe zorg ik ervoor dat het op mijn werk of in mijn relatie weer lekker loopt?
·         Hoe zorg ik dat ik minder gestrest raak?
·         Hoe kom ik van mijn fobie af?
·         Hoe kom ik uit mijn burn-out?
·         Hoe kan ik zorgen dat vroeger geen grote rol meer speelt?
·         Hoe kan ik beter mijn grenzen bepalen?
·         Hoe kan ik met macht/onmacht omgaan?

Het kan ook meer een algemeen gevoel zijn waardoor je minder goed functioneert, zoals:
·         Ik ben altijd druk in mijn hoofd.
·         Ik vraag me altijd af of ik wel goed genoeg ben.
·         Ik ben soms zo verlegen.
·         Ik ben angstig in grote open ruimtes.
·         Ik voel me leeggezogen.
·         Ik weet niet wat ik voel.

En soms zijn het juist de zingevingsvragen die je bezighouden, zoals:
·         Is dat wat ik doe wel de bedoeling in mijn leven?
·         Hoe weet ik dat ik de goede keuzes maak?
·         Waarom overkomt mij dit allemaal?
·         Wie kan ik nog vertrouwen?

Dit kunnen allemaal concrete aanleidingen zijn om hulp te vragen, om in therapie of een coachingstraject in te gaan. Hulp vraag je niet zomaar, het is een moedig besluit dat je neemt om het anders te willen gaan doen, maar het kan wel de eerste stap naar verandering zijn, om je leven heler te maken en weer te kunnen genieten.


SYMPTOMEN

Symptomen:
·         stress
·         angst
·         prikkelbaarheid
·         onrust
·         lichamelijke klachten
·         oppervlakkig ademhalen
·         concentratiestoornissen
·         overmatige alertheid

Ieder mens kent regelmatig gevoelens als bijvoorbeeld stress, angst en prikkelbaarheid als ook lichamelijke ongemakken, maar ze overheersen niet ons leven. We bewegen ons binnen een natuurlijk evenwicht van positieve en negatieve gevoelens en ervaringen.

Door ziekte, ongeluk, verlies, een traumatische ervaring, niet verwerkte ervaringen kunnen we echter dit normale evenwicht verliezen.

Symptomen als energieverlies, niet meer goed functioneren in je dagelijks leven, je niet lekker voelen, sociaal isolement, laten je weten dat je evenwicht is verstoord. Neem deze signalen serieus, het is de taal van je lichaam en daarom de ingang tot verwerking en de oplossing van je problemen.


THERAPIE

Het is niet altijd eenvoudig om op eigen kracht te herstellen. Individuele hulp in de vorm van therapie of begeleiding kan je helpen om weer in een positieve stroom van je leven te komen, zodat je weer een gevoel van veiligheid vindt en je jouw mogelijkheden en beperkingen weer kunt zien.

Contact maken met je gevoel is hierbij essentieel: “Wat ervaar je nu op dit moment?”

Dit hier en nu vormen het uitgangspunt van de therapie. Je leert zien en horen wat er binnenin je gebeurt. Door van buitenaf te kijken en te luisteren naar je lichaam, doordat ik reflecteer wat ik van je hoor en zie, kijk je als het ware in een spiegel. Zo word je geholpen om het logisch rationele denken los te laten en meer in contact te komen met je diepere onbewuste gevoelslagen en mogelijkheden.

Mijn hulp is erop gericht om je via interne en externe hulpbronnen weer in je eigen natuurlijke systeem terug te brengen. Intern zijn het je gevoel van innerlijke kracht, je creativiteit, je intelligentie en je gevoel voor humor die jou weer in contact brengen met jezelf en met de aarde. Door focussen ontdek je steeds diepere lagen in jezelf. Extern kun je kracht putten uit vrienden, familie, positieve herinneringen en creativiteit. Deze interne en externe hulpbronnen ondersteunen jou in je genezingsproces. Zo leer je op creatieve wijze om te gaan met je sterke kanten en kom je weer in een evenwichtige levensstroom.

Door mindful handelen te integreren in mijn therapie en begeleiding, leer je steeds beter in het nu te zijn waardoor je ontspannen je aandacht kunt richten op het proces waar je in zit. Je leert bewust doelgericht te handelen vanuit jezelf en steeds minder vanuit de druk die je misschien voelt omdat het zo moet.

BEGELEIDING

Soms kom je in situaties terecht waardoor je niet meer in staat bent om zelfstandig je weg te vinden. Je kunt dan ondersteuning nodig hebben bij voorbeeld:
·         het nemen van beslissingen
·         het voorbereiden van moeilijke gesprekken zowel privé als in je werk
·         het vinden van hulp tijdens de medische behandelingen die je moet ondergaan
·         het vinden van hulp bij het opbouwen van je levensinvulling

Met de begeleiding die ik je geef, richt ik op precies de hulp die jij op dit moment in deze situatie nodig hebt.

THERAPEUTISCHE METHODEN

Methoden:
·         hypnotherapie
·         lichaamswerk
·         heuristiek
·         focussen
·         somatic experience
·         beeldtaal
·         kleurenpunctuur
·         emdr
·         meditatie

We werken met verschillende communicatievormen: verbaal, non-verbaal en beeldend, lichaamstaal en zelfreflectie en focussen, met als doel dat jij je eigen kwaliteiten gaat ontdekken en her-ontdekken.

Ik luister naar je vanuit zuivere aandacht: open, belangstellend en niet-oordelend en van daaruit maak ik keuzes uit verschillende begeleidingstechnieken. We kunnen putten uit een breed scala van mogelijkheden zodat ik kan aansluiten op jouw persoonlijke behoeften en je kan ondersteunen in jouw zoektocht.

hypnotherapie en lichaamswerk
Bij psychosociale en psychosomatische hulpvragen worden er goede resultaten behaald met dynamische hypnotherapie. Deze therapie richt zich op basisspanning: ervaringen die zich in de vorm van spierspanning hebben vastgezet in het lichaam krijgen via dynamische hypnotherapie de mogelijkheid om te ontladen.

Zodra een jarenlange ingehouden schreeuw, verkrampte ademhaling, kwaadheid, een bulderende lach, een ontladende fysieke reactie via lichaamswerk weer mag doordringen tot het bewustzijn, wordt het lichaam in staat gesteld om de geblokkeerde overlevingsstrategie los te laten en weer in de oorspronkelijke staat terug te keren.

Ik pas dynamische hypnotherapie toe in combinatie met focussen en somatic experience methode.

heuristiek
Werken vanuit de heuristiek betekent zoeken naar oplossingen via verschillende strategieën. Zo kun je, door samen vanuit verschillende invalshoeken te kijken, nieuwe wegen ontdekken om tot een oplossing te komen. Nieuwe oplossingen kunnen zich aandienen door probleemgericht zoeken of vanuit eerder opgedane ervaringen, maar ook bij toeval zoals in dromen en tekeningen. Door langs bekende en onbekende wegen te gaan kun je antwoorden vinden op je vragen.

focussen
In plaats van het probleem te analyseren begin je met het leggen van contact met een lichamelijk ervaren gevoel van dat probleem. Door daar verder op te focussen en op alles wat ermee samenhangt kan het ervaren gevoel verschuiven. Door op deze afstand naar jezelf te kijken krijgt je lichaam de ruimte om te reageren en ervaar je veelal letterlijk een fysieke opluchting. Er verandert daadwerkelijk iets binnenin jou en daarbij geldt bovendien: “Wanneer je het focussen op de goede manier doet verwacht je niet alleen verandering, je creëert het zelf juist door het focussen.” (Gendlin)

somatic experience
Vluchten, vechten of bevriezen.Dit zijn de keuzen die je systeem maakt als je wordt geconfronteerd met stress of met levensgevaar. De hieraan gerelateerde spanning kan zich vervolgens vastzetten in het lichaam. Zo ontwikkelt zich ook bijvoorbeeld PTTS. Somatic Experience gaat er vanuit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn. Door lichaamsgericht te werken, wordt het lichaam in staat gesteld om geblokkeerde overlevingsenergie los te laten, waardoor het bevrijd wordt van een teveel aan spanning.

beeldtaal
Beeldtaal is een Jungiaanse methode om onbewuste gedachten, die vaak niet verwoord worden, te zien in de symbolische taal van dromen, tekeningen en schilderijen. Emoties, waarvan je je nog niet bewust bent of die je nog niet kunt verwoorden, komen vaak in tekeningen tot uiting. Elisabeth Kübler-Ross paste deze methode toe. Gregg Furth heeft hem verder ontwikkeld.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een effectieve behandelmethode. Door stimulatie van de hersenhelften wordt een samenwerking tussen beide hersenhelften en het limbische systeem gestimuleerd. Hierdoor kunnen antwoorden op bepaalde vragen van binnenuit gevonden worden.

meditatie
Mindful handelen houdt in het handelen vanuit milde, open aandacht. Het vindt zijn oorsprong in diverse vormen van meditatie zoals Vipassana meditatie, inzichtsmeditatie, meta meditatie, liefdevolle vriendelijkheid, werkmeditatie, zitmeditatie en werken in de natuur. Door deze training in aandacht leer je beter onderscheid maken tussen je ideale zelf en je werkelijke zelf. Hierdoor ontwikkel je je bewustzijn en een kalm zelfvertrouwen.

Werkruimte Willemien Frencken